Колекција:  

Све

 > 

Завичајна колекција

 > 

Стари Београд

Примерци 1 - 24 од 24

  
Die Strassenbrűcke Kőnig Alexander I űber die Save zwischen Belgrad und Zemun
Аутор: Рош МиркоГодина издавања: 1940
Hotel "Srpski Kralj" Beograd, Yougoslavie
Година издавања: 1920
Алманах хуманих друштава
Година издавања: 1940
Београд : историја и опис Београдске тврђаве и њених знаменитости
Година издавања: 1904
Београд у прошлости и садашњости : поводом 500-годишњице смрти деспота Стевана (1389-1427.)
Година издавања: 1927
Београд у слици и речи
Година издавања: 1907
Грађевинарски подсетник "Моја кућа"
Година издавања: 1927
Илустрована историја Београда
Аутор: Илић-Агапова МаријаГодина издавања: 1933
Летовање пионира
Година издавања: 1965
Летњиковац за слабуњаву децу у Кошутњаку
Година издавања: 1904
Огледна народна школа "Краљ Александар I" у Београду
Аутор: Бранковић, Драгољуб, Лилић, ТодорГодина издавања: 1937
План зимовања пионира
Година издавања: 1965
Поглед с Калемегдана
Аутор: Велмар-Јанковић, ВладимирГодина издавања: 1938
Рад конгреса градова : 1939
Ратна прошлост Београда
Година издавања: 1954
Свечани долазак војске и откривање Карађорђевог споменика 11. августа 1913. године у Београду
Аутор: Валић, ЉубишаГодина издавања: 1913
Сеизмолошки завод у Београду
Аутор: Михаиловић, ЈеленкоГодина издавања: 1940
Списак слика прве аматерске изложбе
Година издавања: 1901
Споменица Прве земаљске хигијенске изложбе
Година издавања: 1933
Споменица свечаног отварања радничких установа - Општине Београдске 9. II. 1930.
Година издавања: 1930
Српски неимар:опис грађевинских радова и израда са сликама
Аутор: Стојановић СветозарГодина издавања: 1912
Фоторепортажа
Аутор: Ђорђевић, Војин М.Година издавања: 1936
Цео Београд : адресно-информациона књига за Београд, Земун и Топчидер
Година издавања: 1922
Јевреји у Београду
Аутор: Шланг, ИгњатГодина издавања: 1926